Ngày 07/09 - 11/09/2017 Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất Động Sản Thiên Minh tổ chức chuyến du lịch khám phá và tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người Thái Lan  cho CBNV của Công ty tham gia. 

Chuyến đi giúp cho cán bộ nhân viên được mở rộng về văn hóa kiến thức. 

 

Cùng chụp hình lưu niệm tại Ngôi nhà tỷ phú

 

Các hoạt động teambiulding được kết hợp trong chuyến đi

Tập thể CBNV Thiên Minh cùng chụp Hình lưu niệm khi trở về Việt Nam kết thúc chuyến tham qua Thái Lan.