Dự Án The EverRich Infinity

Tiến Độ

30/09/2016 Hoàn thành thi công tầng 25

Đang cập nhật hình ảnh

18/09/2016 Hoàn thành thi công tầng 22

05/09/2016 Hoàn thành thi công tầng 18

20/08/2016 Hoàn thành thi công tầng 16

20/07/2016 Hoàn Thành Thi công tầng hầm & đổ xong sàn tầng 11

Dự án khác

Hỗ trợ skype
0909 68 1111